Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Руслани Павлівни у зв’язку з тим, що підприємством по відношенню до нього винесений наказ про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення трудової дисципліни, внаслідок чого йому не виплачена одноразова допомога при виході на пенсію  та виробнича премія.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна, представляючи інтереси Клієнта,  звернулася  до суду з позовною заявою про визнання незаконним наказу про притягнення Клієнта до адміністративної відповідальності та його скасування, стягнення моральної шкоди у зв’язку з невиплатою одноразової допомоги при виході на пенсію та винесенням наказу, стягнення одноразової допомоги при виході на пенсію, виробничої премії, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Судом стягнуто з підприємства на користь Клієнта загалом 233 000, 00 грн. одноразової допомоги при виході на пенсію, виробничої премії, середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, моральної шкоди у зв’язку з невиплатою одноразової допомоги при виході на пенсію, визнано  незаконним наказ про притягнення Клієнта до адміністративної відповідальності за порушення трудової дисципліни.

Отже порушені права Клієнта відновлені.

Адвокатом Ратушною Русланою Павлівною в судовому процесі доведено, що Клієнт не порушував трудову дисципліну, тому суд визнав незаконним наказ про притягнення його до відповідальності та його скасував.

Аргументи адвоката Ратушної Руслани Павлівни з урахуванням норм законодавства України.

Ознакою порушення трудової дисципліни є наявність проступку в діях або бездіяльності працівника.

Дисциплінарний проступок визначається як винне невиконання чи неналежне виконання працівником своїх трудових обов`язків. Складовими дисциплінарного проступку є дії (бездіяльність) працівника; порушення або неналежне виконання покладених на працівника трудових обов`язків; вина працівника; наявність причинного зв`язку між діями (бездіяльністю) і порушенням або неналежним виконанням покладених на працівника трудових обов`язків.

Недоведеність хоча б одного з цих елементів виключає наявність дисциплінарного проступку.

Підприємство, не виплачуючи Клієнту одноразову допомогу при виході на пенсію посилався на умови Колективного договору, згідно з якими при порушенні трудової дисципліни одноразова допомога при виході на пенсію не виплачується.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна у судовому процесі спростувала даний аргумент та суд погодився з цим  та стягнув на користь Клієнта одноразову допомогу при виході на пенсію.

Статтею 16 КЗпП України встановлено, що умови колективного договору, що погіршують порівняно із чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

Згідно з п. 1.7 галузевої угоди норми і положення Угоди є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, що її уклали.

Відповідно до п. 1.11. Галузевої угоди угода набирає чинності з дня її підписання сторонами і діє до укладення нової угоди.

Відповідно до п.3.1. Галузевої угоди сторона власників зобов’язується розробляти самостійно форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з обов’язковим дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною і цією угодами, та встановлювати їх у колективних договорах.

Статтею 5 Закону України «Про колективні договори і угоди»  від 1 липня 1993 року № 3356-XII встановлено, що умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.

У зв’язку з невиплатою одноразової допомоги та виробничої премії законодавством України передбачена можливість отримання працівником компенсації за несвоєчасний розрахунок при звільненні.

У зв’язку з чим судом стягнуто середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні 100 000, 00 грн.

Відповідно до ст.ст.116, 117 Кодексу Законів про працю  України:

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.

У разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у строки, визначені статтею 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більш як за шість місяців.

Клієнт залишився задоволений результатом роботи адвоката Ратушної Руслани Павлівни.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна завжди працює із задоволенням для Клієнтів, захищаючи їх інтереси у випадку порушення їх прав.

Дякую Збройним Силам України за можливість жити та працювати!!! Разом до Перемоги!!! Україна понад усе!!!