Суть питання

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Р.П. за допомогою: призначення пільгової пенсії по Списку №1. Оскільки допомога у призначенні пенсії є одним із основних напрямків роботи адвоката, клієнтом було обрано вірнй шлях задля отримання позитивного результату.

Рух справи

У квітні адвокатом було подано заяву встановленої форми. Заяву про призначення пільгової пенсії по Списку №1 на пільгових умовах згідно п. а) ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про пенсійне забезпечення», ст. 114 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Заяву було подано через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Разом із заявою було подано завчасно підготовлений та сформований пакет документів. Крім того, разом із заявою встанволеної форми, подано супровідну заяву, в якій обгрунтовано та послідовно викладено позицію з нормативним обгрунтуванням.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
Згідно зі ст. 8 Закону України мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків його заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з якої обчислюється пенсія, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. 

Відповідно до статті 38 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти зараховується до трудового стажу здобувача освіти, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Результат

Протягом місяця клієнту призначено пільгову пенсію саме у тому вигляді та з урахуванням тих періодів, які є найбільш оптимальними. Клієнт задоволений виконаною роботою адвоката!