Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Р.П. за допомогою встановлення місця проживання дитини. Клієнт розповів, що мати дитини не піклується про неї, і взагалі виїхала з України. Дитини останні роки проживає разом з батьком. Встановлення місця проживання дитини має велике юридичне значення для батька. Він без згоди матері не може робити безліч речей, оскільки всі дії потребують згоди. Нажаль, матір дитини не виходить на звязок, а отже батьку було невідоме її місцезнаходження.

Адвокат попередньо зробив запити для того, щоб дізнатись чи перетинався кородон України матірю. Дочекавшись відповіді, до суду було подано позовну заяву. У позові просили суд встановити місце проживання доньки разом з батьком. А також вирішити питання про стягнення аліментів.

Рішення суду першої нстанції

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Хант проти України» від 07.12.2006 року та рішенні у справі «Олссон проти Швеції» від 27.02.1992 року зазначив, що «…між інтересами  дитини  та  інтересами батьків  повинна  існувати  справедлива рівновага, і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших  інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків».

Згідно із ч.8 ст.7 СК України, регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини.

Як визначено ст.ст.141153 СК України; яка кореспондує зі ст.11 Закону України «Про охорону дитинства», мати, батько мають рівні права; та обов`язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Предметом основної турботи та основним обов`язком батьків є забезпечення інтересів своєї дитини. Розірвання шлюбу між батьками; проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав; не звільняє від обов`язків щодо дитини.

У справі; яка розглядається, судом не встановлено виняткових обставин у розумінні положень ст.161 СК України; та принципу 6 Декларації прав дитини; які б свідчили про неможливість проживання дітей разом з батьком.

Суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для визначення місця проживання доньки з батьком. 

Рішенням позовні вимоги було задоволено у повному обсязі: визначено місце проживання та стягнуто аліменти. Клієнт задоволений.